Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2014

googol
5296 6e13 500

September 02 2013

googol
1570 23a6
Reposted frompulperybka pulperybka viajeannes jeannes
googol
5282 16ca
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viapesymista pesymista
5877 0dfd

softgore:

“This piece was primarily a trust exercise, in which she told viewers she would not move for six hours no matter what they did to her.  She placed 72 objects one could use in pleasing or destructive ways, ranging from flowers and a feather boa to a knife and a loaded pistol, on a table near her and invited the viewers to use them on her however they wanted. 

Initially, Abramović said, viewers were peaceful and timid, but it escalated to violence quickly.  “The experience I learned was that … if you leave decision to the public, you can be killed… I felt really violated: they cut my clothes, stuck rose thorns in my stomach, one person aimed the gun at my head, and another took it away. It created an aggressive atmosphere. After exactly 6 hours, as planned, I stood up and started walking toward the public. Everyone ran away, escaping an actual confrontation.”

This piece revealed something terrible about humanity, similar to what Philip Zimbardo’s Stanford Prison Experiment or Stanley Milgram’s Obedience Experiment, both of which also proved how readily people will harm one another under unusual circumstances.”

This performance showed just how easy it is to dehumanize a person who doesn’t fight back, and is particularly powerful because it defies what we think we know about ourselves. I’m certain the no one reading this believes the people around him/her capable of doing such things to another human being, but this performance proves otherwise.”

googol

March 31 2013

googol
3045 540f 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaatheism atheism
googol

March 13 2013

googol
1616 834c 500
Mojego wujka - Józefa Zająca, 1919.
googol

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem.

— Marek Hłasko, 'Pętla'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viabrokenmyhead brokenmyhead
googol
Odnoszę dziwne wrażenie , że cały świat toczy się obok mnie , a ja stoję z boku, sceptycznie przyglądając się wszystkiemu.
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viabrokenmyhead brokenmyhead
googol
9715 19ee
googol
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viabrokenmyhead brokenmyhead
googol
1734 4b83
Reposted fromatheism atheism viabrokenmyhead brokenmyhead
googol
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viabrokenmyhead brokenmyhead
googol
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
googol
Boże, życie jest samotnością, pomimo wszystkich tych działających jak narkotyk rozrywek, natarczywego blichtru bezsensownych potańcówek, pomimo fałszywych uśmiechów, które wszyscy mają przyklejone do twarzy. A kiedy uda się znaleźć kogoś, przed kim można otworzyć duszę, to słowa, które się wtedy wypowiada, wprawiają w osłupienie - są takie wyblakłe, brzydkie, bezsensowne i osłabłe od zbyt długiego trzymania w ciasnej ciemnicy własnego wnętrza. Przyznaję, jest radość, spełnienie i przyjaźń - ale samotność przerażająco świadomej duszy jest straszna i przytłaczająca.
— Sylvia Plath
googol
5399 4154
Reposted fromlaluna laluna viazaradnaciejka zaradnaciejka
googol
0609 b74f
Reposted fromohshit ohshit viazaradnaciejka zaradnaciejka
googol
6185 c5de
Reposted fromciszon ciszon viavifon vifon
8033 f3a0 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasoultraveling soultraveling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl